Inicjujemy, wspieramy i prowadzimy działania związane z kontaktem człowieka z naturą w mieście

Zrzeszamy osoby, którym bliska jest ekologia, zrównoważony rozwój oraz jak
najmniejsza ingerencja człowieka w przyrodę.

Realizujemy projekty społeczne i badawcze. Prowadzimy ogród społecznościowy
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pratulińska” na warszawskim Targówku.

Poprzez praktyki ogrodnicze wspierające postwzrost, regenerację i troskę
o ziemię, staramy się pozytywnie wpływać na lokalny ekosystem miejski.