Publikacje

Żywioły w mieście.
Notes młodych ekolożek i ekologów

Warszawa 2020

PUBLIKACJA W PDF

teksty:
Julia Krzywicka, Emilia Ochocka, Joanna Michalska

opracowanie graficzne, ilustracje i skład:
Agnieszka Dybowska

zdjęcia:
Kalina Rybacka, Julia Krzywicka, Emilia Ochocka

tłumaczenie:
Filip Sędziak, Emilia Ochocka, Katarzyna Baczyńska,
Joanna Michalska, Julia Krzywicka

korekta:
Agnieszka Dragon, Julia Krzywicka

© Stowarzyszenie Zasiej, 2020
ISBN: 9911786064405606

Uprawa współrzędna – tablice
Warszawa 2020

Opracowanie graficzne:
Agnieszka Dybowska
© Stowarzyszenie Zasiej

Łap wodę!
Warszawa 2020

ULOTKA W PDF

Opracowanie graficzne:
Agnieszka Dybowska
© Stowarzyszenie Zasiej