Publikacje


Inclusive Approaches to Community Gardening
& Green Learning Spaces

Berlin, 2022

Publikacja powstała w ramach projektu Erasmus+ Partnership GARDENS as
Inclusive Green Learning Places.
Strona projektu >>>>

PUBLIKACJA W PDF

instytucje i organizacje partnerskie:

Himmelbeet, Berlin, Germany
Kilowatt, Bologna, Italy
Comparative Research Network, Berlin, Germany
SaluTerre, Vélines, Francja
Zasiej, Warszawa, Polska
Zarząd Zieleni Miasta Kraków
Changemaker, Göteborg, Szwecja

redakcja:
Anita Vicenzi, Francesca Calzolari, Rupert Hasterok

projekt i skład:
Angelika Merchut, Iwona Rogowska

tekst:
instytucje i organizacje partnerskie

wydawca:
Comparative Research Network e.V. Berlin

Katalog dobrych praktyk otwierania ROD
Poznań, 2021

Publikacja powstała w ramach projektu Sezon Ogródkowy – spotkajmy się na działkach na zlecenie Miasta Poznań. Więcej o projekcie >>>>

PUBLIKACJA W PDF

tekst:
Agnieszka Dragon, Dominika Dymek, Julia Krzywicka

opracowanie graficzne, ilustracje, skład:
Agnieszka Dybowska

zdjęcia:
Agnieszka Dybowska, Klaudyna Schubert, Agnieszka Wysocka,
Maciej Zakrzewski

korekta:
Dominika Dymek, Agnieszka Dragon, Julia Krzywicka

wydawca:
Miasto Poznań

Żywioły w mieście.
Notes młodych ekolożek i ekologów

Warszawa 2020

PUBLIKACJA W PDF

teksty:
Julia Krzywicka, Emilia Ochocka, Joanna Michalska

opracowanie graficzne, ilustracje i skład:
Agnieszka Dybowska

zdjęcia:
Kalina Rybacka, Julia Krzywicka, Emilia Ochocka

tłumaczenie:
Filip Sędziak, Emilia Ochocka, Katarzyna Baczyńska,
Joanna Michalska, Julia Krzywicka

korekta:
Agnieszka Dragon, Julia Krzywicka

© Stowarzyszenie Zasiej, 2020
ISBN: 9911786064405606

Uprawa współrzędna / Companion planting
Warszawa 2020

Opracowanie graficzne:
Agnieszka Dybowska
© Stowarzyszenie Zasiej

Łap wodę!
Warszawa 2020

ULOTKA W PDF

Opracowanie graficzne:
Agnieszka Dybowska
© Stowarzyszenie Zasiej


Website Powered by WordPress.com.